Геодезия

Нови електронни услуги за гражданите

Нови електронни услуги чрез иновативния единен геопортал – Кадастрално-административна информационна система, предлага Агенция по геодезия, картография и кадастър на гражданите от 1 февруари.

Технологичното решение е на компанията Мапекс, като част от мащабен проект по интеграция на регистрите на агенцията. Идеята е да се правят бързо справки, свързани с кадастър, Геокартфонд, правоспособност, възражения срещу приети и не влезли в сила кадастрални карти.

„Радваме се, че успяхме да реализираме заедно с АГКК този изключително значим проект за гражданите“, каза Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс и бивш шеф на АГКК.

Свързани са географските информационни системи на агенцията – софтуер за управление на данните от електронния архив, информационна система за специализирана карта на черноморското крайбрежие и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър. В рамките на проекта компанията интегрира в новата платформа кадастралния регистър и кадастрална карта, регистъра Геокартфонд и специализираните регистри за морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи.

Всеки потребител вече може по електронен път да заяви извадка на едромащабни топографски карти, стар кадастрален или комасационен план на земеделски земи или кадастрален и регулационен план на населено място, информация за налични данни, да разгледа картата и регистри, както и да отправи писмено възражение към агенцията.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us