Геодезия

Нови промени в правилника на АГКК

Регионалното министерство предлага промени в устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектното постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на правилника подлежи на обществено обсъждане със срок за коментари 3 март 2018 г.

Промените касаят щатната бройка на агенцията, която ще се увеличи с 26 души, за сметка на 20 от преструктуриране на ДНСК и 6, които се прехвърлят от Държавната агенция „Електронно управление“.

Предложен е текст, с който изпълнителният директор на АГКК ще „подпомага министъра на регионалното развитите и благоустройството при изпълнение на дейностите по картографиране на сеизмичния риск.“

Предвидени са и промени на административно ниво, като досегашните дирекции „Административно-правно обслужване“ и „Финансово-стопанско управление“ се сливат в обща –  „Административно-правно и финансово обслужване“.

Преобразуването на картата на възстановената собственост в КККР ще бъде част от функциите и на службите към агенцията, гласи друг текст от постановлението.

Предложените промени се намират на портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us