Геодезия

Новият председател на КИГ Милен Димиев: Огромни очаквания от АГКК през 2018 г.

Мястото на българските геодезисти става все по-съществено през новата 2018 г., тъй като успоредно с председателството на Европейския съвет, българската Агенция по геодезия, картография и кадастър става символично председател на Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз. Изпълнителният директор на АГКК инж. Михаил Киров, инж. Стефан Петров и Самуил Драганов поеха щафетата през ноември 2017 г. от естонските си колеги в Талин. Инж. д-р Стефан Петров, директор дирекция ИТ в АГКК представи приоритетите за следващия период и темата на конференцията за предстоящото ни председателство през 2018 година – „Данните като основа на дигиталното общество“.

Естония, Австрия и България обсъдиха заедно с представители на Eurogeographics, ELRA и EULIS развитието на геодезията. Беше взето на следващата конференция в София през 2018 г. да бъдат поканени и държави извън ЕС.

На този фон съсловната геодезическа организация – Камарата на инженерите по геодезия от октомври 2017 г. е с нов председател – инж. Милен Димиев. Той бе временно изпълняващ длъжността след избора на инж. Валентин Йовев за заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Инж. Димиев ще председателства камарата за относително кратък срок – само година и половина до следващото събрание, което ще избере нов председател.

– Какви са приоритетите ви за развитието на Камарата до края на този къс мандат?

В Камарата на инженерите по геодезия през последните години се наблюдава трайна тенденция към отлив на членове. Един от приоритетите ще бъде с нашата работа да прекъснем тази тенденция и привлечем повече геодезисти, мотивирани да вземат активно участие в професионалния живот на гилдията. Разбира се, основният ни приоритет винаги е бил правоспособност и членство на инженерите по геодезия в камара по техен избор.

Друг приоритет ще бъде организирането на семинари и подобряването на дейността на областните колегии на КИГ, както и за популяризиране на нашата дейност. Може би най-важна международна задача ще е организирането на общото събрание на Съвета на европейските геодезисти CLGE в България в края на мандата – през пролетта на 2019 г.

– Какви са проблемите пред геодезистите в момента накратко?

Основните проблеми са свързани със спецификата на нашата професия: колегите са предимно в големите градове, където работят самостоятелно и на ниски цени, за да издържат на конкуренцията. Тази ниска цена на труд на геодезиста кара младите колеги да мислят за чужбина или да се преориентират, най-вече в IT сектора, от което пък се получава недостиг на кадри в определени моменти, при по-масово възлагане на поръчки от страна на държавата, за съжаление – на все по-ниски цени.  От друга страна, често колеги, работещи в държавни и общински администрации, се опитват да извличат материална изгода и да злоупотрябяват с положението си, като по този начин вредят на колегите геодезисти и на обществото като цяло. Затова и репутацията на геодезистите не е на нужното ниво.

– През 2016 г. се говореше сред геодезистите за Визия за национална стратегия в геодезията. Докъде сме на този път?

През настоящата 2017г. най-накрая се създаде работна група за изработване на тази стратегия, където участва и наш представител. Наблюдението ни е, че работата на групата към момента не върви бързо и гладко, но се надяваме през първата половина на 2018 г. вече да има резултати в тази посока.

 – Има ли чуваемост на решенията на Камарата от страна на МРРБ и АГКК – как работите с тях?

Предвид факта, че бившият председател на УС на КИГ е настоящ зам. министър на МРРБ с ресор геодезия, работата ни с МРРБ през последните месеци е добра, имаме много добра комуникация. Представители на КИГ участват в работните групи на МРРБ по проекти за изменение на наредби, закони и т.н., но темпото на работа е по-бавно от това, което ни се иска.

Що се отнася до АГКК – между нас има взаимен диалог и уважение, но за да сме максималмо полезни, ние трябва и да бъдем критични към нейната работа. Очаквахме повече през изминаващата година, но отчитаме обективни предпоставки като кадровите промени в ръководството, недостатъчният щат по места и големият обем допълнителна работа, свързана с преобразуването на КВС.

Не искам да засягам темата за обществените поръчки и неусвоеното в максимален обем за поредна година финансиране за геодезия и кадастър.

Определено, за 2018 г. имаме огромни очаквания към АГКК и предлагаме своите услугите за конструктивна и по-интензивна съвместна работа, включително и съдействие по организацията на XI-тата регионална конференция по кадастър и геопространствени данни.

talin bg gallery group

Срещата в Талин

Снимка АГКК

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us