Геодезия

Ново интернет приложение за достъп до кадастралния план на София – обновена

От 01.01.2017г. е достъпна новата версия на iSofMap – интернет приложението на ГИС-София за достъп до цифровия кадастър на София. Обновената интерактивна карта има изцяло нов интерфейс и навигация. Потребителите ще имат достъп до кадастрална и пространствена информация и данни за територията на Столична община, съхранявани и поддържани в дружеството. Системата дава възможност за зареждане на уеб базирана карта, от която могат да се заредят слоеве и данни, сред които: административна карта, кадастрален план, регулационен план, адреси. Достъпът до iSofMap става чрез отделен домейн на адрес: https://isofmap.bg/.

Приложението ще продължи да се развива и нова информация и функционалности.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us