Геодезия

Ново интернет приложение за достъп до кадастралния план на София – обновена

От 01.01.2017г. е достъпна новата версия на iSofMap – интернет приложението на ГИС-София за достъп до цифровия кадастър на София. Обновената интерактивна карта има изцяло нов интерфейс и навигация. Потребителите ще имат достъп до кадастрална и пространствена информация и данни за територията на Столична община, съхранявани и поддържани в дружеството. Системата дава възможност за зареждане на уеб базирана карта, от която могат да се заредят слоеве и данни, сред които: административна карта, кадастрален план, регулационен план, адреси. Достъпът до iSofMap става чрез отделен домейн на адрес: https://isofmap.bg/.

Приложението ще продължи да се развива и нова информация и функционалности.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us