Геодезия

Контурите на проектно и съществуващо застрояване в София вече са в iSofMap

От днес (28.03.2018 г.) системата iSofMap е допълнена с още нова тематична карта – „Застрояване“. Тя съдържа два нови информационни слоя – обхвати „Обхвати ПУП“ и „Сгради“. Слоят „Обхвати ПУП“ става видим при мащаб 1:5000, а този на „Сградите“ при мащаб 1:2500. Това съобщиха от Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

От „ГИС-София“ обръщат внимание на потребителите, че информацията за обхватите на застрояване се получава върху линията, а не вътре в самия обхват.

В червено на картата са оцветени сградите в проектен етап. Съществуващите сгради се визуализират с черен контур, а паметниците на културата в зелен. И за трите вида сгради в слоя, се предоставя подробна информация относно местност по регулация, етажност, етажи по план, проектен брой етажи, както и съществуващите такива, вид на сградата, площ по контур в плана и други. Скоро се очаква да бъдaт добавени и още нови слоеве към тази тематична карта.

Другите новости в iSofMap включват нови слоеве към съществуващите карти „Паметници на културата“ и „Схеми ОУП“.

Картата „Паметници на културата“ е обогатена с нов слой съдържащ информация за културно-исторически ценности на територията на София.

Тематичната карта „Схеми ОУП“ е допълнена със следните слоеве и данни: „Строителна граница на гр. София от 18.12.2009 г.“, „Ж.П. мрежа“, „Линии на метрото“, „Спирки на метрото“ и „Интегрирани зони за обществено обслужване в околоградския район“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us