Геодезия

Обнародваха промени в наредбата за кадастралните услуги

В днешния брой 88 на „Държавен вестник“ е обнародвана наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Текстът на промените включва разпоредби свързани с документите, за които вече има създадени регистри на държавната администрация.

Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на междурегистров обмен RegiX.

Цялата наредба за изменение и допълнение може да се намери на стр. 17 в броя на държавното издание или на адрес https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=875336FCC1287C08575545466B055670?idMat=119291.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us