Геодезия

Обнародваха промени в нормативни актове, касаещи промяна на предназначението на земеделски земи

В днешния брой 93 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в три нормативни акта, касаещи промяната на предназначенито на земеделските земи. Това са Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи и Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. Промените са направени с Постановление № 238 от 5 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет. Те бяха гласувани от кабинета на 31 октомври 2018 г.

Текстовете са обнародвани на стр. 4 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=734A6BADEF126E60B36B07A207FF1231?idMat=131668.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us