Геодезия

Обнародвани промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Агенцията по геодезия картография и кадастър обнародва обновена наредба №1 от 16 септември 2008 г. за създаване и поддържане на специализиранети карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Измененията и допълненията са обнародвани в Държавен вестник бр.64 от 18 Юли 2020 г.

ЦЯЛАТА НАРЕДБА ТУК

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us