Геодезия

Обобщени резултати от анкетата за правоспособността по кадастър

При близо 70 отгвора към момента, анкетата за правоспособността по кадастър вече има обощени резултати.

Според 74% от отговорилите държавата, в лицето на АГКК, трябва да дава лиценза за правоспособност по кадастър. 68% от отговорилите смятат, че не е задължително тази правоспособност да е обвързана с членство в професионална организация. На въпроса „Необходима ли е промяна в режима на правоспособност по кадастър?“ 51% са отговорили, че е необходимо преминаване към атестационен режим, чрез който да се актуализира периодично правоспособността по определени критерии, например активна дейност и повишаване на квалификацията и нивото на компетентност. За приравняването на правоспособностите по геодезия, картография, кадастър и инвестиционното проектиране са отговорили 38%, като същият процент анкетирани смятат, че не трябва да се обединяват, тъй като са различни по закон. Според 36 души, попълнили анкетата, трябва да има промяна в законодателството, свързано с правоспособността, а други 26 смятат, че не е необходима промяна.

Гласуването в анкетата продължава на адрес: https://form.jotformeu.com/81833999912372.

Обобщени резултати с диаграми са достъпни на следния адрес: https://eu.jotform.com/report/81882736692067.

 

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us