Геодезия

Обръщение към геодезистите от председателя на КИГ инж. Йовев

Уважаеми колеги геодезисти,

Скъпи приятели,

Камарата на инженерите по геодезия пожелава на Вас и Вашите близки здраве и благопреуспяване във всички начинания. Нека следващата година да имаме повече сигурност, здраве, образование, политическа и гражданска стабилност, отговорност, свобода и човешко достойнство. Нека през новата 2016 г. да вършим геодезическите си дела навреме, защото нашият спасител е казал: „Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.”

Отлагането може да е пагубно, защото един ден може да се окаже, че просто не разполагаме с време. Нека Божията благодат и милост да бъдат с Вас и с Вашите близки и през настъпващата година и нека всеки от вас да има свободата да почита Бог по свой собствен начин. Дано с делата си през 2016 г. да успеем поне с малко да си върнем уважението и доверието на обществото към нас и към нашата професия – уважение, каквото тя безспорно имаше, а все повече губи. В това се състои надеждата, която можем да дадем и на своите млади колеги.

Честита нова 2016 година!

Инж. Валентин Йовев
Председател на УС на камарата на инженерите по геодезия

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us