Геодезия

Община Пловдив си търси експерт по кадастър

Община Пловдив обяви конкурс за главен специалист в отдел „Кадастър и регулация“ към дирекция „Устройство на територията“. Кандидатите трябва да са геодезисти с минимум средно образование за техник. Необходимо е да притежават и 2 г. професионален опит.

Сред изискванията са уменията за работа с програма за обработка на геодезически данни MKAD, както и с графична програма AUTOCAD.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us