Геодезия

Общото събрание на КИГ ще бъде на 15 март

Камарата на инженерите по геодезия ще проведе редовно Общо събрание на 15.03.2019 г. Събитието ще се проведе от 11:30 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, ул. бул.”Христо Смирненски” № 1. При липса на кворум събранието ще се проведе от 12:30 часа.

По време на събранието ще бъдат представени отчети на УС на КИГ, контролния съвет и комисията по професионална етика.

Сред точките на дневен ред са избор на нов председател на УС на КИГ, както и членове на УС от председателите на областните колегии. Ще бъдат избрани членове и председатели и членове на контролния съвет, както и на комисията по професионална етика.

Областните колегии ще трябва да проведат събрания по места до 28 февруари 2019 г., за да изберат делегати за Общото събрание.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us