Геодезия

Обществено ангажираният инженер-геодезист

Клеменс Кипке

Клеменс Кипке е дипломиран инженер. Съчетава преподавателската си работа по кадастър в Хамбургския университет с поста на вицепрезидент на BDVI – асоциацията на обществено ангажираните геодезисти в Германия. В момента в асоциацията членуват близо 1300 души. Асоциацията е регистрирана като партньор към германския бундестаг. Клеменс Кипке е делегат на CLGE от Германия.

 

Резюме

 

 • Обществено ангажираният геодезист като част от немската кадастрална система.
 • Ролята на обществено ангажираните геодезисти – права и задължения.
 • Вътрешна организация и контрол от страна на държавата.
 • Фиксирани цени срещу свободни цени.

 

История на появата на обществено ангажирания геодезист

 

 • През ХІХ век се налага появата на кадастрална система.
 • Първата създадена система е фискален кадастър.
 • В началото на ХХ век се преминава към имотен кадастър.
 • Обществена достъпност на кадастралната информация.
 • С течение на годините се развива системата.
 • Развитие на многофункционален кадастър.

 

Статут на обществено ангажирания геодезист

 

 • В първите десетилетия на ХХ век се институционализира позицията на обществено ангажирания геодезист.
 • Разрешава се на „частния“ обществено ангажиран геодезист да действа като държавата. Работи в сферата на геодезия като държавна институция.
 • Това е един вид възлагане на  работата в зависими ръце.
 • Днес около 300 кадастрални фирми и около 1500 обществено ангажирани геодезисти са отговорните лица в Германия.
 • Статутът им може да се сравни с този на нотариус.

 

Как се става обществено ангажиран инженер-геодезист?

 

 • След университетът е необходимо второ образование по право и администрация. Това обучение се поема от държавата. Завършва се с така наречен втори държавен изпит – един вид допълнителна диплома по право и администрация.
 • Задължително се преминава през една година обучение преди да се встъпи в длъжност.

 

Обществено ангажираният геодезист с неограничен статут и работа

 

 • Всички свързани със собствеността дейности
 • Подразделения
 • Познания в проектирането
 • Удостоверяване на собственост
 • Дейности в проектирането
 • Официално подпечатване
 • Експерти в съда
 • Определяне на граници
 • Комасация на земята
 • Преразпределение и доброволно преразпределение
 • Данни за планове за развитие

 

Публично ангажираният геодезист може също да извършва всички видове технически измервания и други дейности:

 • Управление на продажбите
 • Оценка
 • Географски информационни системи
 • Индустриални измервания
 • Гравиметрия и т.н.

Той е междинното звено между държавата/регистрите като монополист на пазара, тласкан от свободната воля, движен от професионалната си компетентност, независимост и отговорност.

 

Права и задължения

 

Публично ангажираният геодезист има някои особени права при изпълнение на своята работа:

 • Той подготвя административни актове за определяне на граници и фактурите си.
 • Работи с неограничен обхват и публичният орган трябва да го подкрепя.
 • Използва официален печат, бланките му и офисът носят държавния герб.
 • Освободен е от някои параграфи на Закона за движение по пътищата.
 • Има право на достъп до всички парцели.
 • Има достъп до всички данни за собственост.
 • Фиксирани цени на услугите.
 • Участва при определянето на нови закони.
 • Определянето на административните актове е като определяне на закон. Нещо е факт след създаването на тези актове.

Това са публичните дейности, извършвани от инженер-геодезист.

 

Някои задължения:

 • Министерството на вътрешните работи трябва да контролира работата, фактурите и т.н. на инженерите с честота най-малко на всеки две години.
 • Не е позволено създаването на дружества с ограничена отговорност.
 • Публично ангажираният инженер геодезист гарантира с цялата си собственост за 30 години.
 • Задължен е да приема всяка работа, която му бъде възложена.
 • Задължително е коректното поведение в обществото.

 

Обществено ангажираният геодезист в Долна Саксония

 

 • Долна Саксония със своите около 8 млн. жители има около 50 кадастрални офиса и 104 обществено ангажирани инженери-геодезисти.
 • В наши  дни  около 30% от кадастралните дейности се извършват от кадастралните офиси.
 • Размерът на кадастралните работи зависи основно от строителството.
 • В този сектор има значителни колебания.
 • Като цяло държавата не е способна да се справи с тези колебания.
 • Поради това, поемането на отговорността от публично ангажираните геодезисти е облекчение за държавата.

 

Кои органи отговарят за кадастъра и имотния регистър?

 

 • Кадастралната администрация.
 • Някои по-големи градове за собствените си дела.
 • Обществено ангажираните геодезисти.
 • Имотният регистър

 

Организация и контрол от държавата

 

Около 90% от обществено ангажираните геодезисти доброволно са членове на BDVI – Германска асоциация на обществено ангажираните геодезисти.  BDVI се занимава с:

 • Организация на членовете.
 • Хармонизация.
 • Обучение за напреднали.
 • Връзки с други бизнес организации.
 • Отношения с политиците.
 • Принос за нови закони.
 • Други

 

На всеки две години отговорното министерство изпраща двама или трима висшестоящи държавни служители в офисите на инженерите. Те проверяват:

 • Дали всичко е изпълнено според закона.
 • Дали са разпратени правилните фактури.
 • Дали инструментите са редовно проверявани.
 • Дали архивите са правилно подредени и възпроизводими.
 • Като цяло дали задълженията към държавата са изпълнени коректно.

 

Настояща организация на геодезическите органи

publicly_engaged_surveyor1.jpg

Достъп до информация

publicly_engaged_surveyor2.jpg

 

Технически и правни изисквания

 

Кадастърът винаги е притежавал освен технически и правен характер.

Днешната геодезия:

 • Всеки граничен камък е координиран и приет.
 • Това е документирано.
 • Много рядко се появяват конфликти.
 • „Обществено доверие“.

Ефектът е огромна правна сигурност.

 

Обществено ангажираният геодезист от европейска гледна точка

Ситуацията в Германия

 1. Висока квалификация в геодезическата професия със специална публична ангажираност в кадастъра и сделки, свързани със собствеността, печати и удостоверения. В този смисъл практикуваме според член 45.
 2. Няма изисквания за правоспособност за „технически измервания“, отворен пазар за европейските граждани.

 

Обществено ангажираният геодезист може да се използва като нарицателно заради положителните му функции в обществото, управлението на земите и ипотеките.

Публично ангажираният инженер геодезист предпазва държавата от рискове в сфера, която е изключително важна за обществото.

 

Фиксирани цени срещу свободни цени

Свободен пазар – свободни хора – свободни цени

Но:

 • Никой не би поръчал геодезическа услуга доброволно;
 • Най-често геодезическите работи се налага да бъдат извършени;
 • Геодезическите работи за евтин парцел с голяма сложност трябва да бъдат извършени, да им се определи цена, която да е съобразена с цената на парцела;
 • Други академични професии (медици, адвокати, нотариуси и т.н.) имат фиксирани цени (в Германия);
 • Свободните цени и прекалено многото колеги често водят до пагубно развитие.

 

Моето мнение е следното:

 • Хората имат нужда от определени геодезически услуги.
 • Налага им се да отидат при инженер геодезист.
 • Дори малки и евтини, но сложни парцели трябва да бъдат с разумна за хората цена, така че някои геодезически услуги могат да се предлагат по евтино.
 • Хората трябва да се доверят на относителността при геодезическите дейности.
 • Колегите трябва да се конкурират с услугите и познанията си, не с цените.

Имаме добър опит с фиксираните цени.

Превод: Кремена Боянова

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us