Геодезия

Общо събрание на EGoS в София


Инж. Ангел Янакиев, председател на КИГ присъства на Генералната Асамблея на EGoS, която се проведе от 09 до 11 октомври 2012 г. в хотел „Арена ди Сердика“, София. Организатор на събитието беше Асоциация на геодезическите фирми, с председател инж. Мишо Настев. Срещата се проведе на две сесии, с презентиране на следните теми:

Сесия І

– Европейски перспективи за развитие на геодезията и кадастъра в България -Лиляна Павлова – Министър на регионалното развитие и благоустройството.

– Геодезия и кадастър в България – настояще и бъдеще – Александър Лазаров- изпълнителен директор на АГКК.

EGoS EurGeo – регистрационна форма за българските инженери по геодезия – Малкълм Лилиът, секретар на EGoS.

Сесия ІІ                                                                                                      

– Българските геодезисти днес – Ангел Янакиев – Председател на Камара на инженерите по геодезия.

– Геодезическите фирми в България – живот в криза – Златан Златанов – Заместник-председател на АГФ.

– Презентация на Балканската геодезическа асоциация – Мишо Настев – Председател на АГФ.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us