Геодезия

Обучаваха третокласници за природните бедствия в УАСГ

Ученици от трети клас на 7-мо СУ „Св. Седмочисленици” взеха участие в обучение и научноизследователски експеримент „Да научим за природните бедствия“. Те трябваше да разберат повече за природните бедствия, ранното им предизвестяване, предотвратяване и начините за действие в случаи на настъпването им. Обучението се проведе в Лаборатория по картография на УАСГ.

Третокласниците се запознаха и работиха с AR Sandbox – пясъчен контейнер с добавена реалност. Те имаха възможност да се запознаят със специализирани тематични карти за природните бедствия. С помощта на специално подготвените карти бе изследван и начина на възприемане и разчитане на такъв тип карти от деца в конктретната възрастова група.

Експериментът беше подготвен от докторанта инж. Деница Савова.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us