Геодезия

Обучаваха третокласници за природните бедствия в УАСГ

Ученици от трети клас на 7-мо СУ „Св. Седмочисленици” взеха участие в обучение и научноизследователски експеримент „Да научим за природните бедствия“. Те трябваше да разберат повече за природните бедствия, ранното им предизвестяване, предотвратяване и начините за действие в случаи на настъпването им. Обучението се проведе в Лаборатория по картография на УАСГ.

Третокласниците се запознаха и работиха с AR Sandbox – пясъчен контейнер с добавена реалност. Те имаха възможност да се запознаят със специализирани тематични карти за природните бедствия. С помощта на специално подготвените карти бе изследван и начина на възприемане и разчитане на такъв тип карти от деца в конктретната възрастова група.

Експериментът беше подготвен от докторанта инж. Деница Савова.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us