Геодезия

Обучителен курс по въпроси, свързани с кадастъра, във Велико Търново

Обучителен курс по въпросите на ЗКИР ще се проведе във Велико Търново в края на август и в началото на септември. Курсът е организиран от Камарата на инженерите по геодезия. Лектори ще бъдат Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД, инж. Десислава Калчева – Главен експерт „Геодезически дейности“, СГКК – гр. Ловеч, полковник инженер Светослав Църовски, началник на Военен географски център – Троян, доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия, Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН.

Цялата програма на курса във Велико Търново

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us