Геодезия

Обучителен курс по въпроси, свързани с кадастъра, във Велико Търново

Обучителен курс по въпросите на ЗКИР ще се проведе във Велико Търново в края на август и в началото на септември. Курсът е организиран от Камарата на инженерите по геодезия. Лектори ще бъдат Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД, инж. Десислава Калчева – Главен експерт „Геодезически дейности“, СГКК – гр. Ловеч, полковник инженер Светослав Църовски, началник на Военен географски център – Троян, доц. д-р инж. Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия, Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН.

Цялата програма на курса във Велико Търново

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Започна училищен конкурс „Изучаваме света с ГИС“
  Започна училищен конкурс „Изучаваме света с ГИС“

   На 18 септември стартира Националният образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“, провеждан под патронажа на МОН, в партньорство с водещи академични, браншови и медийни организации.

 • Нов филм за реферетните координатни системи
  Нов филм за реферетните координатни системи

  Новият филм „Земни референтни координатни системи – свързване на света чрез геодезия“ показва голямото значение на Земните референтни координатни системи (ITRF) за науката и обществото

 • Нов портал на АГКК
  Нов портал на АГКК

  Новият портал ще улесни гражданите и бизнеса с нови е-услуги и достъп до повече данни, издаването на скица ще бъде автоматично В началото на 2024

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us