Геодезия

Обявиха датата на симпозиума по геодезия, организиран от СГЗБ

XXXIV Международен ежегоден симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“ – София ще бъде на 6-8 ноември 2024 г. Той е организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

Пълна информация за него ще намерите на Интернет страницата на Съюза http://geodesy-union.org/, включително и покана за регистрация с заявка на доклади и участие.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us