Геодезия

Одобрен е кадастърът на гр. Оряхово

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Оряхово, община Оряхово, област Враца. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us