Геодезия

Одобрен кадастър на имоти в жп участък

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти по трасето на железoпътен участък София – Перник – Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, община Перник, и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.01.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР КККР не подлежат на обжалване. Заповедта за одобряването, обнародвана в днешния брой 92 на „Държавен вестник“, трябва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us