Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в десет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Черешница, с. Белевехчево, област Благоевград; с. Арчар, с. Яньовец, област Видин; с. Алтимир, с. Буковец, с. Бърдарски геран, с. Габаре, с. Галиче, с. Бъркачево, с. Драшан, с. Комарево, с. Попица, с. Соколаре, с. Тлачене, с. Търнава, с. Търнак, с. Бели извор, с. Вировско, с. Власатица, с. Върбица, с. Горно Пещене, с. Голямо Пещене, с. Девене, с. Костелево, с. Лиляче, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Нефела, с. Оходен, с. Паволче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Челопек, област Враца; с. Ивановци, област Кюстендил; с. Беренде, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Габровдол, с. Горна Глоговица, с. Дивля, с. Долна Врабча, с. Еловдол, с. Мурено, с. Одраница, с. Падине, с. Раянци, с. Смиров дол, с. Горна Врабча, гр. Земен, област Перник; с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, гр. Мартен, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Николово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, с. Ястребово, област Русе; с. Колобър, с. Боил, с. Водно, с. Вокил, с. Върбино, с. Грънчарово, с. Долец, с. Златоклас, с. Козяк, област Силистра; с. Белев дол, с. Бориково, с. Бостина, с. Букаците, с. Виево, с. Вълчан, с. Горово, с. Градът, с. Катраница, с. Киселчово, с. Петково, с. Река, с. Селище, с. Славейно, с. Соколовци, с. Тикале, с. Требище, с. Чеплетен, област Смолян; с. Бов (гара Бов), област София; с. Войвода, област Шумен.

Заповедите за одобряване на КККР влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 39 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us