Геодезия

Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в седем области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Александрово, гр. Павликени, с. Стамболово, с. Големаните, област Велико Търново; с. Марково равнище, с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Средни рът, с. Стояновци, с. Струпец, с. Хубавене, област Враца; с. Бели пласт, с. Плазище, с. Горско Дюлево, с. Джелепско, с. Нановица, с. Свобода, с. Голобрад, с. Дядовци, с. Жълтуша, с. Латинка, с. Любино, с. Млечино, с. Падина, с. Родопско, с. Русалско, с. Теменуга, област Кърджали; с. Бадино, гр. Бобошево, с. Доброво, с. Слатино, с. Скрино, с. Сопово, с. Берсин, с. Горановци, с. Горно Уйно, с. Мазарачево, с. Таваличево, с. Цървеняно, област Кюстендил; с. Белотинци, с. Габровница, с. Доктор Йосифово, с. Долна Рикса, с. Крапчене, с. Студено буче, област Монтана; с. Михайлово, област Стара Загора; с. Длъгнево, област Хасково.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 18 на „Държавен вестник“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us