Геодезия

Одобрен кадастър на землището на гр. Белоградчик

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени КККР за землището на гр. Белоградчик, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 5.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Снимка: Клеархос Капуцис

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us