Геодезия

Одобрен кадастър в областите Габрово и Софийска

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за:

  • землището на с. Боженците и с. Трапесковци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на СГКК – Габрово
  • землището на с. Донино и селата Ангелов и Балиновци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на  СГКК – Габрово
  • землището на с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци и Черневци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на  СГКК – Габрово
  • землището на с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци и Тодорчета, община Габрово, област Габрово – без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на  СГКК – Габрово
  • землището на с. Поповци и селата Гайтаните, Гледаци, Киевци, Дивеци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи и Янковци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на  СГКК – Габрово
  • урбанизираните територии в землището на гр. Златица, община Златица, област София. КККР са приети с протокол от 20.03.2018 г. на СГКК – Софийска област.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us