Геодезия

Одобрен кадастър в област Ловеч

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • с. Градежница, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч
  • с. Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч
  • с. Голям извор, община Тетевен, област Ловеч – без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч
  • с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч – без територията, за която КККР са одобрени със заповед на началника на Службата по кадастъра – Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч
  • с. Глогово, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч
  • с. Бабинци, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч
  • с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч
  • с. Галата, община Тетевен, област Ловеч. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Ловеч.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us