Геодезия

Одобрен кадастър в област Велико Търново

Одобрена е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 29.08.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us