Геодезия

Одобрен кадастър в областите Плевен и Перник

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землища:

  • с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол от 6.10.2017 г. на СГКК – Плевен
  • с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол от 6.10.2017 г. на СГКК – Плевен
  • с. Бабица, община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник
  • с. Бегуновци, община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник
  • с. Брезнишки извор, община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник
  • с. Велковци (без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № 18-843 от 5.02.2014 г. на началника на СГКК – Перник), община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник
  • с. Видрица, община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник
  • с. Гигинци, община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник
  • с. Режанци, община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник
  • с. Садовик, община Брезник, област Перник. КККР са приети с протокол от 1.02.2018 г. на СГКК – Перник.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us