Геодезия

Одобрен кадастър в областите Враца и Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

 • с. Елисейна, община Мездра, област Враца – без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Зверино, община Мездра, област Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Злидол, община Мездра, област Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Игнатица, община Мездра, област Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Лютиброд, община Мездра, област Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Лютидол, община Мездра, област Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Оселна, община Мездра, област Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Очиндол, община Мездра, област Враца. КККР са приети с протокол от 19.04.2018 г. на СГКК – Враца
 • с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик
 • с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.  КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Пазарджик
 • с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Пазарджик
 • с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Пазарджик
 • гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик – без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № РД-18-14 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД-18-20 от 13.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. КККР са приети с протокол от 14.12.2017 г. на СГКК – Пазарджик.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us