Геодезия

Одобрени карти и регистри от АГКК

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-244 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Изворище, община Бургас, област Бургас.

Заповед № РД-18-245 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Миролюбово, община Бургас, област Бургас.

Заповед № РД-18-246 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кочово, община Велики Преслав,

област Шумен.

Заповед № РД-18-247 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Асеново, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-248 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бацова махала, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-249 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Въбел, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-250 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-251 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Евлогиево, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-252 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Дебово, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-253 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Жернов, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-254 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Лозица, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-255 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Любеново, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-256 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Муселиево, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-257 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Санадиново, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-258 от 22 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Новачене, община Никопол, област Плевен.

Заповед № РД-18-259 от 23 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бродилово, община Царево, област Бургас.

Заповед № РД-18-260 от 23 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кости, община Царево, област Бургас.

Заповед № РД-18-261 от 23 април 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Фазаново, община Царево, област Бургас.

 

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us