Геодезия

Одобрени КККР на неурбанизирани територии

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизиранити територии в землищата на: с. Александрово, с. Бистра, с. Божурка, с. Голямо Соколово, с. Голямо ново, с. Горна Кабда, с. Давидово, с. Драгановец, с. Здравец, с. Кошничари, с. Кръшно, с. Лиляк, с. Момино, с. Подгорица, с. Пресиян, с. Росина, с. Руец, с. Черковна, област Търговище.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 68 „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us