Геодезия

Одобрени са КККР в областите Плевен и Варна

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • с. Коиловци, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на СГКК – Плевен
  • с. Мечка, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на СГКК – Плевен
  • с. Гривица, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 02.07.2018 г. на СГКК – Плевен
  • с. Пелишат, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 13.07.2018 г. на СГКК – Плевен
  • с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 22.02.2018 г. на СГКК – Варна
  • гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 22.02.2018 г. на СГКК – Варна.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us