Геодезия

Одобряване на КККР за неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 1 от -03.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-850 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-851 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добралък, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-852 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руен, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-853 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-854 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яврово, община Куклен, област Пловдив;

Заповед № РД-18-855 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Бежаново, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-856 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Беленци, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-857 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-858 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на а с. Петревене, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-859 от 11.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на а с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч;

Заповед № РД-18-860 от 12.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-861 от 12.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-862 от 12.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-863 от 12.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-864 от 12.12.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трояново, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-865 от 12.12.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-866 от 12.12.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Тодорово, община Плевен, област Плевен;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us