Геодезия

Одобряване на КККР за урбанизираната територия

В ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-35 от 31.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Каменар,

община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-771 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

Заповед № РД-18-772 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Крушевец, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-773 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беловица, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-774 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-775 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-776 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-777 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-778 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мътеница, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-779 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-780 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-781 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-782 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-783 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-784 от 01.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив;

Заповед № РД-18-785 от 06.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-786 от 06.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чалъкови, община Раковски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-787 от 06.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив;

Заповед № РД-18-788 от 06.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив;

Заповед № КД-14-36 от 06.11.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора; с. Скобелево и с. Върбица, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-789 от 11.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Падала, община Рила, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-790 от 11.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-791 от 11.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-792 от 11.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медени поляни, община Сърница, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-793 от 11.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Побит камък, община Сърница, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-794 от 11.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-795 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бурево, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-796 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върли дол, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-797 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върлино, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-798 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гърнати, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-799 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Диманово, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-800 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еленка, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-801 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изгрев, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-802 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козарка, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-803 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кочани, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-804 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кундево, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-805 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оградна, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-806 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средец, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-807 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тънка бара, община Неделино, област Смолян;

Заповед № РД-18-808 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вратица, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-809 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Желязово, община Камено, област Бургас;

Заповед № РД-18-810 от 13.11.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полски извор, община Камено, област Бургас;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-35 от 31.10.2019 г. и № КД-14-36 от 06.11.2019 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 27.12.2019 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us