Геодезия

Огласиха график за преобразуване на КВС в КККР

Временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор на АГКК инж. Михаил Киров утвърди в края на миналата година график за поетапно предоставяне на картата на възстановената собственост (КВС) за преобразуването й в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии. Графикът е в изпълнение на заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството – съответно №РД-02-14-1015/13.12.2016, №РД-02-14-881/04.11.2016, №РД-02-14-891/09.11.2016 г. Графикът е съгласуван с Лазаринка Стоичкова, главене секретар на АГКК, с инж. Силвия Коева, директор на дирекция КСК, а е изготвен от инж. Магдалена Тодорова, изпълняващ длъжността началник отдел на ППКР.

Така за 20 месеца след влизане в сила на последните изменения на ЗКИР, публикувани на 22 юли 2016 г. в Държавен вестник, 3777 землища ще имат кадастрални карти.

На 15 ноември АГКК обяви на интернет страницата си, че е започнало реалното излълнение на промените в ЗКИР, които касаят това преобразуване. Агенцията първоначално направи обучение на екип от млади специалисти по методология, която така и не бе огласена каква е.

Графикът за преобразуването може да бъде видян тук: https://www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/Grafik-KVS-KKR/grafik_preobrazuvane_kvs_v_kkkr_.pdf.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us