Геодезия

Опит за ползване на фотограметрията за създаване на план на етажната собственост

pre acquisition tests

method 1 match1 300x110 method 2 match1 300x111

method 3 match1 300x112 method 4 match1 300x112

Швейцарската инженерна геодезическа компания Mosini Caviezel SA изпробва възможностите на наземната фотограметрия за създаване на карти в затворени пространства, като нов метод за създаване на планове на отделни имоти. Компанията тества различни възможности на картирането на затворените пространства и събирането на данни.

GCP plan 768x606

GCPs

Проектът се е състоял от няколко различни фази и е извършен в офис сградата на Mosini Caviezel SA в Швейцария, която всъщност представлява селскостопанска постройка с пет помещения и огромен хол. Основната цел е била да се създаде двуизмерен план на мястото, като се ползва наземната фотограметрия за създаването на план на етажна собственост. Геодезистите са се опитали да създадат оптимален протокол за действие при изпълнението на подобни цели, който да е максимално ефективен, евтин и да позволява лесно актуализиране.

Първата фаза е да се събере снимков материал по различен начин и да се прецени кой дава най-добрите резултати. Използван е фотограметричен софтуер Pix4Dmapper. Използвани са четири метода на заснемане, които могат да се видят на фигурите, като всеки метод дава различен резултат. При първия метод са направени 126 снимки, които след това са монтирани. При втория 81 снимки, при третия – 58 снимки, а при четвъртия – 64 снимки. Оказва се, че най-малко грешки дава първият метод и той е за предпочитане, отбелязват от фирмата. Те правят и сравнение на резултати, получи от фотограметричното заснемане и от заснемането с тотална станция.

Метод 1

acquisition orientation 1 768x285

Метод 2

acquisition orientation 2 768x288

Метод 3

acquisition orientation 3 768x289

Метод 4

acquisition orientation 4 768x289

reconstruction 3 768x699

final 2d plan

СтаяМетодКвадратура (m2)Разлика (m2)
Основна стаяТотална станция19.306 0.129
Фотограметрия19.435
Малка стаяТотална станция9.521 0.094
Фотограметрия9.615
Голяма стаяТотална станция15.466 0.336
Фотограметрия15.802

Изводите, до които стига екипът, са, че фотограметрията е много подходяща за изготвяне на планове на етажната собственост, особено когато става дума за пространства с характерна геометрия. Заснемането става лесно, а софтуерът работи безотказно.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us