Геодезия

Опитите за връзка с правителството продължават


Мария Сотирова, секретар на КИГ

 

Изправени пред заплахата от тотален колапс на цялата геодезическа общност и освобождаването от служба на стотици висококвалифицирани специалисти, резултат на което е пълното поругаване на професията, геодезистите в България се обърнаха към силата на обединението.

Камарата на инженерите по геодезия, подкрепена от Асоциацията на геодезическите фирми внесе официално писмо до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, представящо затрудненото състояние на геодезическата общност и значимостта на предлаганите от нея услуги за развитието на всички сектори на икономиката и управлението. В писмото се обръща внимание към потъпкването на Закона за кадастъра и имотния регистър в частта за финансиране изработването на нови кадастрални карти с част от постъпленията.

В това писмо също така бе отправена молба за провеждане на среща с представителите на геодезическата общност, в която подробно да бъдат представени проблемите й и някои предложения за тяхното решение. Липсата на отговор в продължение на повече от два месеца, смятано от месец май тази година, предизвика повторното му внасяне на 6 август. През този период бяха направени редица опити за привличане на общественото внимание чрез публикации и интервюта в специализирани (в. „Строител“) и популярни медии като в. „Сега“. На 9 август бе публикувана и платена статия във всекидневниците „24 часа“ и „Труд“, която отново целеше да се разгласи настоящото състояние на геодезическата общност и липсата на държавна политика за развитие на кадастралната обезпеченост на страната, като бяха отбелязани и последствията, до които може да доведе това.

Прекратяването на опитите за провеждане на среща с министър-председателя на Република България и предизвикване на адекватна реакция от управляващите е невъзможно поради безизходицата, в която са поставени всички представители на професията и поетата отговорност от Камарата на инженерите по геодезия за представяне на своите членове.

 

Публикуваме целия текст на писмото до премиера Бойко Борисов, подписано от председателя на КИГ инж. Ангел Янакиев.

 

Изх. № 35/ 05.05.2010 г.

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми г-н Борисов,

 

Обръщам се към Вас, като Председател на Камарата на инженерите по геодезия с молба за помощ от Ваша страна за предотвратяване на изпадането в колапс на геодезическата общност в нашата държава.

Труда на геодезистите е този, който прави кадастъра основополагащ в пазара на недвижимите имоти. Актуалната кадастрална карта намалява до минимум забавянето на инвестиционните процеси и свързаните с тях отчуждителни процедури. Само висококвалифицирани специалисти-геодезисти са в състояние да изпълняват европейските директиви в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, високоточните измервания и кадастъра, както и изискванията за обмен на пространствена информация INSPIRE.

Всичко това в момента е подложено на сериозно изпитание поради липсата на финансиране на геодезическата дейност. Липсата на средства в бюджета за 2010 г. спират работата по изработване на кадастралната карта на гр. София, на Българското Черноморие. Същевременно се нарушава ЗКИР в който е написано, че 75% от постъпленията в АГКК се използват от агенцията за производството на нови кадастрални карти.

Бих искал да обърна внимание на правителството, че ако се игнорира този проблем и не се обърне внимание на геодезическата общност, то в близките 1-2 месеца ще бъдат уволнени около 400 високо квалифицирани специалисти, които ще отидат на трудовата борса, което е една неоправдана и необоснована загуба за държавата на ценен квалифициран потенциал. В същият момент държавата ще загуби и изработването на кадастрални карти и регистри на около 20 000 ха; специализираните карти на Шабла, Каварна, Балчик, Обзор, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и Царево; специализирана карта съгласно ЗУЧК на 2-километровата ивица на крайбрежието и редица други планове и карти необходими за инвестиционни проекти. А всичко това не би надминало сумата от 20 милиона лева годишно, което не е непостижима сума за една държава, била тя и в криза.

Трябва да се отбележи, че за 2009 г. възвращаемостта на средствата от страна на Агенцията по кадастър е около 17 милиона лева, при предварителен разчет за около 12 милиона лева и ако продължи да се работи по кадастралните карти, то възвращаемостта ще се увеличи.

Основното и най-важното е, че тези средствата са необходими преди всичко за запазване на работните места в геодезическата общност в нашата страна.

Искам да се обърна към правителството с молба да обърне внимание на геодезическата общност на България и с действията си да не допуснат да се срине колегията и да се загуби този ценен висококвалифициран потенциал за държавата.

Бих желал , ако Ви е възможно имайки предвид Вашата ангажираност да проведем кратка среща в удобно за Вас време ,за да се опитам да Ви информирам по подробно за проблемите на геодезическата общност и пътя за тяхното решение.

Прилагам кратки анализи за необходимите финансови средства както и необходимия кадрови потенциал, който ще бъде запазен от уволнение.

Предлагам като решение – на първо време да се отпусне необходимата сума на АГКК и да се подпишат договорите с Агенцията за които са минали всички тръжни процедури и са готови за подписване.

С уважение: Инж. А. Янакиев, Председател на Камарата на инженерите по геодезия

05.05.2010 г.

София

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us