Геодезия

Осъвременена европейска карта на Странджа – Петрова нива

Автор: Мила Ст. Пейкова

„Картографският образ на Странджанския край през вековете” – така се нарича проектът на община Малко Търново – Исторически музей „Проф. Ал.Фол” и Международния търговски и културен център Геопан – Бургас, чието начало бе поставено на историческата местност Петрова нива с откриването на първата картографска изложба „на открито“ в България.

Реализацията на проекта наложи разработването на детайлна осъвременена и сертифицирана едромащабна туристическа карта на района „Петрова нива“, която да покаже уникалното единство на древни и съвременни пластове, превърнало тази част от планината в една от атрактивните за европейския културен туризъмдестинации.Картата ще бъде отпечатана като дипляна за сезон 2021г., за да отговори на нарастващия туристически интерес към културно-историческото и природно наследство на Малкотърновската община, разположена в т.нар. „вътрешна“ Странджа.

През изминалата година беразработено лицето на картата в М 1:110 00. Картографирани са 6075 кв.км от планината, от които 4 445 km²от територията на РБългария и 1630 km²от териториятана РТурция.Малкотърновската община, разположена върху 783,7 km² от тази земя,се радва на нарастващ интерес сред изследователи, любители на научния туризъм, познавачи на биоразнообразието и предприемчиви туроператори.

Съвременната картография налага задължително теренно обхождане на районите, тъй като динамиката на развитие за 5-7 г. променя неузнаваемо населените райони. Геопан – един от учредителите и активни членове на Националната ни картографска асоциация, провежда системни теренни дейности за картографиране на трудния район на „вътрешна“ Странджа, като успя да привлече за участие и други членове на БКА.Тази дейност се извършва от Геопан, съвместно с реномираната КартГео-Троян.

Работата по туристическата карта започва още преди година, когато Международният търговски и културен център Геопан – Бургас и тракийското дружество „Дико Джелебов” в гр. Малко Търново обединиха усилия за да осигурят създаването й. Разработената информация намира приложение най-напред в трайното едроформатно представяне на общинската територия, което обогатява музейната експозиция на Петрова нива с първата картографска изложба „на открито”, а данните се използват и при съставяне на туристическата карта.

Освен в съдържателното осигуряване на информация на картата-дипляна, дружество „Дико Джелебов” се включва също в популяризирането на инициативата сред местната, научната и културната общественост в района, страната и чужбина. То поема и координацията на обществената и институционалната подкрепа на проекта, който се осъществява на територията на Община Малко Търново вече втора година. През м.ноември 2020г. работата на картографската експедиция ще придължи на цялата територия на общината.

Картографската инициатива за граничната между България и Турция планина се следи с интерес и от Международната картографска асоциация(ICA), чийто вицепрезидент проф. Теменужка Бандрова изпрати поздравително писмо до Община Малко Търново за начинанието, в което четем: „Вашето начинание ясно очертава изключителната роля и възможностите на картографията в европейската култура. То показва, че нашият народ е верен на водачите и радетелите на Илинденско-Преображенското въстание, които виждаха как след успеха му най-сетне ще дойде очакваното време „на културно съревнование на народите“. Това време дойде с присъединяването на Република България към Европейския съюз, в който България участва активно и достойно.”

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us