Геодезия

Още българи на симпозиума GGHS2016 в Солун

Още петима българи представиха родната геодезия в Солун през септември. Както Геомедия вечеписа, с постер презентация участваха проф. Славейко Господинов, проф. Елена Пенева и гл.ас. д-р инж. Татяна Ламбева – членове на катедра „Висша геодезия“ към Геодезически факултет на УАСГ. Темата на доклада е „Реализация на приливните стандарти в Европейската и Глобална височинни системи“ – „Realization of the Tidal Standards in European and Global Height Reference Systems“.

На срещата GGHS2016 “Gravity, Geoid and Height Systems 2016” (Гравитационно поле, геоид и височинни системи 2016) участваха още проф. дмн Камен Иванов – Институт по математика и информатика – БАН, проф. дмн Пенчо Петрушев – Институт по математика и информатика – БАН, д-р Росен Гребеничарски – RSG CONSULT, гл.ас. д-р Станислава Вълчева – УАСГ, катедра „Геодезия и геоинформатика“, доц. д-р Любка Пашова – департамент „Геодезия“, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

Ето и списък с презентациите: Fast and accurate evaluation of gravimetric quantities at scattered points in space – Kamen Ivanov and Pencho Petrushev и постерите Tide Gauge Wavelet Multi-resolution Analysis for Mean Sea Level Determination and Vertical Datum Definition of Kingdom of Saudi Arabia (KSA) (OB12-20)- Rossen Grebenitcharsky, Ghokan Arslan, Uthman Al-Rubaia and Othman Al-Kherayef; Satellite Altimetry Data Analysis for Mean Sea Level Determination and Vertical Datum Definition of Kingdom of Saudi Arabia (KSA) (OB12-21)- Georgios Vergos, Rossen Grebenitcharsky, Dimitrios Natsiopoulos and Bandar Al-Muslmani; както и Gravity terrain corrections in improvement of (quasi)geoid computation over test area in Bulgaria (OB08-18) – Lyubka Pashova and Stanislava Valcheva; Computing the elevations/normal heights of the Bulgarian highest mountain peaks in EVRS, realization 2007 (OB12-18) – Stanislava Valcheva and Lyubka Pashova.

Гл.ас. д-р Станислава Вълчева бе наградена от Международната асоциация по геодезия за участието си в този симпозиум.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us