Геодезия

Открити производства по създаване на кадастър в днешния брой на „Държавен вестник“

Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК от октомври месец, обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“, е открито производството по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за землищата на:

– гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора

– с. Боженците, с. Трапесковци, с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци и Черневци; с. Донино и селата Ангелов и Балиновци; с. Поповци и селата Гайтаните, Гледаци, Киевци, Дивеци, Мрахори, Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи и Янковци; с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци и Тодорчета, община Габрово, област Габрово – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово

– гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново

– гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново

– гр. Мездра, община Мездра, област Враца

– гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин; с. Антимово, с. Кутово и с. Покрайна, община Видин, област Видин

– с. Николово, община Монтана, област Монтана; с. Бързия, община Берковица, област Монтана – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-76 от 15.07.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

– гр. Дебелец, с. Самоводене и с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново

– с. Нова махала и с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик; гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-14 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД-18-20 от 13.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик

– Велинград, община Велинград, област Пазарджик – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-15 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД-18-16 от 13.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

– Момчилград, община Момчилград, област Кърджали – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-09-2 от 10.12.2008 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кърджали; с. Черноочене, с. Каблешково и с. Нови пазар, с. Пряпорец, с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали

– гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

Изпълнители са съответно „Инвестиционно проектиране“ – ЕООД за първите две, „Строител“ – ООД, „Сървей груп“ – ЕООД, „Рила Инфотех“ – ЕООД, „Геопланпроект“ – ЕАД за две, „Геотехинженеринг“ – ООД за две, ЕТ „Геоинженеринг – Николай Киров“ заедно с „Геобиб“ – ООД и „Пазарджишки териториален кадастър“ – ЕООД и „Консултантска агенция Аргус“ – ООД за две.

Графиците за извършване на дейностите ще се обявят в съответните СГКК и общините, и кметствата.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Работата по създаването на част от кадастралните карти и кадастрални регистри, от обявените в началото на годината обществени поръчки, започна официално на 18.10.2016 с обнародването на заповедите за откриването на производствата за попадащите в общините Разлог, Кюстендил и Трън. По тях вече работят „Консултантска агенция Аргус“ ООД, „Ленд Дейта център“ ООД, „Геотехинженеринг“ ООД и ЕТ „Интерфейс – Петко Казанлъклиев“. Още тук.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us