Геодезия

Още одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри

Изпълнителният директор на АГКК инж. Светослав Наков одобри още няколко кадастрални карти и кадастрални регистри, като заповедите за това са публикувани в брой 73 от 25.09.2015 г. на Държавен вестник. Със Заповед № РД-18-44 от 03.09.2015 г. – за землището на гр. Брегово, община Брегово, област Видин. Със Заповед № РД-18-45 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката и Овощна, община Златарица, област Велико Търново. Със Заповед № РД-18-46 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Росно, община Златарица, област Велико Търново. Със Заповед № РД-18-47 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Резач и с. Делова махала, община Златарица, област Велико Търново. До 26.10.2015 г. включително тече срокът за обжалване пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us