Геодезия

Още промени или не?

Отново се готвят промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Нови идеи на новите (стари) управляващи. Картата с възстановената собственост (КВС) ще стане кадастрална карта (КК). Управляващите ще отчетат, че примерно 90% от територията на страната ще бъдат покрити с кадастрална карта.

Не, че нещо ще се е променило.

Просто името КВС ще бъде променено на КК, а с това дори ще бъде заличена една голяма част от информацията. Дано не изчезне завинаги тази информация. Едни 150-160 служители ще бъдат назначени в агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви обществена поръчка за с предмет „Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставяне на услуги от тях“. Няма да задаваме въпроса защо точно това министерство обявява такава поръчка. Интересно би било и да проследим резултата от тази поръчка. Ако разгледаме условията за 5-та обособена позиция – 1071 землища, срок 75 дни, цена 285 000 лв., елементарните изчисления ще доведат до необходимостта от изработване по малко повече от 14 землища дневно, при цена 266 лв. на землище. Няма да се спираме на списъка с обекти, които трябва да се изследват, както и на анализа, който в крайна сметка трябва да се направи. Както се казва „На печелившите – честито“.

Камарата на инженерите по геодезия избра нов Управителен съвет и нов председател. Поздравяваме инж. Валентин Йовев и му пожелаваме много успехи в работата за благото на гилдията.

Ако нещата в геодезията не са особено розови, то поне лятото дойде и е време за малка ваканция. Дано наесен положението бъде по-добро.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us