Геодезия

От днес до 14 януари АГКК няма да приема заявления в приемните

От 4 до 14 януари 2022 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

В този период няма да се приемат само заявления за предоставяне на услуги в приемните на Агенцията.

Гише „Получаване“ във всички СГКК ще работи и ще предоставя услуги на граждани без прекъсване.

Подаването за заявление за услуги от АГГК ще продължи да се осъществява чрез останалите форми на подаване – онлайн в порталът КАИС, общини с оправомощени лица по ЗКИР и правоспособни лица, извършващи дейността по административно обслужване съгласно чл. 56 ЗКИР.

Периодът на инвентаризация в АГКК съвпада с този в съдилищата и службите по вписвания при Агенция по вписванията.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us