Геодезия

Отбелязваме Световния ден на геодезиста на 21 март

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и тази година организира тържествено честване на Световния ден на геодезиста, обявен от GLGE и FIG. То ще се проведе на 1 март 2019 г. (четвъртък) в националния музей „Земята и Хората“, София.

Събитието ще бъде подкрепено от Съвета на европейските геодезисти (CLGE), Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Камарата на инженерите по геодезия и Секция Геодезия и Приложна геодезия в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

В тържеството ще вземат участие и делегати на провеждащата се в София Генерална асамблея на CLGE. В рамките на честванията ще се проведе и семинар на тема „Предизвикателствата пред геодезистите, визия 2030”. Пълната програма е достъпна на интернет страницата на СГЗБ на адрес: https://geodesy-union.org/?p=1530.

Тази година патрон на Световния ден на геодезиста е унгарецът Лоран Йотвьош.

Участието в събитието е безплатно като е необходима предварителна регистрация на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclQlHtsRUSoY6PognblwKBJc7xM9FQTnXs5Zw-OsZkCykfow/viewform.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us