Геодезия

Отчет за свършеното


Инж. Кремена Боянова

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) отчита работата си от началото на годината, като отново успехите са повече на международната сцена, а у нас – продължават да се чакат промените в ЗКИР.

Пред инженерите геодезисти остава основният проблем с възлагането на работа. За поредна година АГКК е с ограничени финансови възможности за реинвестиране на средства в кадастрални дейности. По тази причина ръководството на КИГ отправи запитване към министъра на финансите Симеон Дянков. Ето какво се казва в отговора на министъра на финансите Симеон Дянков до инж. Ангел Янакиев, председател на КИГ, от 20 август т.г.:

 

„По направените от Вас констатации относно прекратяването на всички договори, сключени по ЗОП, Министерството на регионалното развитие и благоустройството ни информира, че прекратени са само тези договори, които са финансово необезпечени и в които договори има клауза, че те влизат в сила при финансово обезпечаване. Изпълнителите на тези договори са запознати предварително с тази клауза. Освен горното, министерството предостави анализ на извършените дейности по създаването на кадастрална карта, а именно: в периода 2001 г. 2011 г. са създадени кадастрална карта и кадастрални регистри за 1 9995 349 ха, представляващи 17,98% от територията на Република България. Набраната информация представлява  6 320 839 броя недвижими имоти или 30% от общия брой на недвижимите имоти в страната. Кадастърът е обхванал всички областни градове (с изключение на София, за който са включени 16 от всички 24 района), 95 града – общински центрове и други 508 населени места, представляващи територии с развит пазар на имотите. Изградена е модерна информационна система, оценена високо от Световната банка и която се доразвива със средства по Оперативна програма „Административен капацитет“.

В заключение следва да ви уведомим, че с оглед спазване на финансовата дисциплина допълнителни разходи над одобрените средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството не могат да бъдат осигурени за 2012 г., в т. ч. и за развитието на геодезията и кадастъра. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съгласно одобрените си средства за съответната година определя своите приоритети в отделните политики, които са в рамките на неговите компетенции.“

Така остава открит въпросът за финансирането от държавата на геодезическите дейности.

Камарата продължава своята организационна дейност. Равносметката е следната: членовете на камарата са 440, като 344 от тях са с право на печат. На 27.01.2012 г. в гр. Пловдив, едновременно с Деня на геодезиста, беше проведено Общо годишно отчетно събрание на КИГ. На събранието бяха изнесени доклади за изминалата година от председателя на КИГ и председателите на КС и КПЕ към КИГ, като отново бяха обсъдени въпроси, засягащи Камарата, измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и други теми за гилдията като цяло. Протокол от събранието можете да намерите на сайта на КИГ.

 След проведено електронно или телефонно гласуване, на 26.03.2012 г. Управителният съвет на КИГ взе решение да спонсорира предстоящата на 18-22.06.2012 г. в Албена 4-та международна конференция по картография и ГИС, на която Българската картографска асоциация (БКА) бе домакин. Решението беше взето след отправена покана от председателя на БКА – доц. Теменужка Бандрова. Спонсорството е в размер от 2000 лв. Логото на камарата фигурира във всички материали относно събитието като спонсор. Протокол за взетото решение можете да намерите на сайта на КИГ.

На тържественото откриване на международната конференция в Албена секретарят на КИГ Кремена Боянова прочете приветствено писмо от името на председателя Ангел Янакиев, който отправи най-добрите си пожелания и адмирации към организаторите. Доц. Теменужка Бандрова изрази личната си благодарност към Камарата и към всички спонсори.

Както е известно, измененията в ЗКИР бяха отхвърлени на първо четене поради липса на кворум. Очакваме да бъдат внесени отново наесен, след приключване на лятната ваканция на парламента.

След отправено запитване и молба от доц. Венета Коцева за спонсорство за издаването на второ преработено и допълнено издание на подготвения от нея учебник по „Вертикално планиране“, УС на КИГ взе решение да спонсорира изданието в пълната му сума. Всички членове на Управителния съвет адмирират инициативата на доц. Венета Коцева.

На 06.06.2012 г., в 10.00 часа, в офиса на КИГ в сградата на „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ се състоя заседание на Комисията по професионална етика  към КИГ. Бяха разгледани три жалби. Протокол от събранието можете да намерите на сайта на КИГ.       

По традиция от последните години, камарата може да се похвали с международните си успехи. В края на март 2012 г. в Единбург, Шотландия се проведе Генерална асамблея на CLGE. Като делегати от България присъстваха инж. Ангел Янакиев – председател на КИГ и инж. Кремена Боянова – технически секретар на КИГ, инж. Иван Андреев – делегат на СГЗБ. България представи накратко кандидатурата си за домакинство на Работната седмица на FIG 2015 г.  Доклад за събитието можете да намерите на сайта на КИГ, както и  статия в списание Геомедия.

Като основен успех в международен план може да се отбележи спечелването на домакинството на Работната седмица на Международната федерация на геодезистите FIG през 2015 г. Това стана на Работната седмица в Рим в началото на май, на която присъстваха над 1300 делегати от цял свят. Българските представители бяха от КИГ Ангел Янакиев,  Златан Златанов и Кремена Боянова и на СГЗБ – инж. Иван Милев. Камарата  успя да защити кандидатурата ни за домакинство на най-голямата среща на световната организация, в която членуват 120 страни. Още през 2011 г. Управителният съвет на КИГ взе решение страната ни да се кандидатира за домакинство на Работна седмица на FIG през 2015 г. След успешна кампания, в конкуренция с Румъния и Непал, КИГ спечели домакинството на Работната геодезическа седмица, което е признание за българските геодезисти. България беше избрана още на първи тур. От присъстващите 54 делегации, 34 дадоха гласа си за нас. Презентацията беше направена от инж. Златанов и инж. Боянова на първата сесия на Генералната асамблея. Освен с презентация, КИГ се представи и с рекламни материали и символични традиционни български сувенирни подаръци, които са финансирани от камарата и от нейни отделни членове.

Българската геодезия и КИГ получиха международно признание. Председателят на КИГ – А. Янакиев отправи покана до президента на Република България Росен Плевнелиев да бъде патрон на събитието. Очакваме отговор.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us