Геодезия

Отиде си доц. Руска Димитрова

От Геодезическия факултет на УАСГ с прискърбие съобщиха за кончината на дългогодишния преподавател и виден специалист доц. д-р инж. Руска Димитрова. Опелото ще се отслужи на 05.07.2020 г. от 14.30 часа в храм „Св. Троица“, бул. „Константин Величков“.

Светла й памет!

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us