Геодезия

Отиде си големият геодезист и гравиметрист Александър Юзефович. Поклон пред паметта му!

На 22 август 2019 г., в Боткинската болницата в гр. Москва почина Александър Павлович Юзефович, професор от катедра „Висша геодезия“ в Московския държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК). Лошата новина идва след като на 1 август 2019 г. проф. Юзефович получава инсулт.

Руският учен-гравиметрист и преподавател А.П. Юзефович е роден на 26.08.1938 г. През 1961 г. завършва МИИГАиК, специалност „Астрономо-геодезия“. Работи в Московското предприятие за въздушна геодезия (АГП) като изпълнител на гравиметрични снимки и като астроном. От 1964 г. учи редовна аспирантура, извършва изследвания в областта на въздушната гравиметрия под ръководството на П.Ф. Шокина и А.М. Лозински. През 1967 г. А.П. Юзефович става асистент в катедра „Висша геодезия“, през 1972 г. е вече доцент, а от 2001 г. е професор. Преподава курсове по Гравиметрия в Геодезическия, задочния и вечерния факултет. В съавторство с проф. Б.П. Шимбирев и проф. Л.В. Огородова написва учебници по гравиметрия за специалността „Приложна геодезия“ (1978) и „Астрономо-геодезия“ (1980).

Публикува множество изследвания: на гравитационното поле на Луната и на Марс, за използването на локалното поле на силата на тежестта при решаване на инженерно-геодезически задачи, за приложението на микрогравиметрични и вариометрични снимки в редукционната задача за целите на високоточни гравиметрични точки, както и при изучаването на исторически и архитектурни обекти. Извършва изследвания, свързани с теорията на абсолютните измервания на силата на тежестта, върху косвената интерполация на астрономо-геодезическите аномалии на височините, за историята на гравиметрията в Русия.

Последната среща между проф. Юзефович и преподаватели от катедра „Висша геодезия“ на Геодезическия факултет на УАСГ, бе по време на Международната научно-техническа конференция, посветена на 240-тата годишнина от основаването на МИИГАиК, в края на месец май 2019 г.

Със смъртта на проф. Юзефович международната геодезическа общност загуби един талантлив и всеотдаен учен и педагог.

Дълбок поклон пред делото му!

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us