Геодезия

Откриха цикли на магнитното поле

Специалисти от университета на Ливърпул, Великобритания, изучаващи историята на магнитното поле на Земята, са установили, че силата му периодично намалява, след което отново се увеличава. Продължителността на тези цикли е около 200 милиона години, пише сп. „Протоколи на Американската академия на науките“.
Авторите на изследването са направили геомагнитен анализ на скални проби от древни потоци лава в Източна Шотландия. Образците са били на възраст между 200 и 500 милиона години.
Резултатите са показали, че преди 332-416 милиона години силата на геомагнитното поле е била с 25 процента по-слаба в сравнение със сегашната. Подобен спад е настъпил и преди 120 милиона години. Изследователите наричат този период среднопалеозойски диполен минимум.
Учените са стигнали до заключението, че силата на земното магнитно поле е циклична и отслабва на всеки около 200 милиона години.
Магнитното поле на Земята предпазва планетата от радиация. Учените отдавна са установили, че то е нестабилно. Северният и южният му полюси постоянно се изместват и дори могат напълно да разменят местата си. Знанието за минали промени в полето може да подскаже как то ще се държи в бъдеще.
Отслабването му има пряко въздействие върху живота на планетата. Наскоро изследователи установиха, че масовото измиране през периода девон-карбон е свързано с повишени нива на ултравиолетови лъчи. В същото време силата на земното магнитно поле значително се е понижила.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us