Геодезия

Открити производства по създаване на кадастър в брой 96 на „Държавен вестник“

Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК, обнародвани в днешния брой (96 от 02.12.2016 г.) на „Държавен вестник“, е открито производството по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за землищата на:

– гр. Елена, община Елена, област Велико Търново (без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Велико Търново). Изпълнител е „Рила Инфотех“ – ЕООД

– гр. Сливница, община Сливница, област София. Изпълнител е „Джи М Инженеринг“ ООД

– гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен (без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-15-1 от 17.01.2005 г. и Заповед № РД-18-15-2 от 15.02.2005 г. на началника на СГКК – Плевен). Изпълнител е „Джи М Инженеринг“ ООД

– с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, Софийска област. Изпълнител е „Мапекс“ АД

– с. Млечево и с. Дисманица; с. Столът и с. Боазът; с. Стоките и селата Валевци, Купен, Попска, Селище, Тумбалово, Угорелец; с. Кръвеник и селата Войнишка, Табашка, Шопите, община Севлиево, област Габрово (без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Габрово). Изпълнител е „Геотехинженеринг“ ООД

– с. Долна Василица и гр. Костенец, гр. Момин проход (без територията, за която кадастралната карта и кадастраните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-90 от 11.12.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър), с. Горна Василица, с. Костенец (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-11 от 18.02.2003 г. и Заповед № РД-18-13 от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра), с. Очуша, с. Подгорие, с. Пчелин (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-38 от 19.06.2003 г.на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра), община Костенец, Софийска област. Изпълнител е „Геотехинженеринг“ ООД

– с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор, с. Орешене, община Ябланица, област Ловеч. Изпълнител е „Геотехинженеринг“ ООД

– с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч. Изпълнител е „Геотехинженеринг“ ООД

– с. Станчов хан и селата Бахреци, Велчовци, Власатили, Гайдари, Горни Дамяновци, Горяни, Иринеци, Конарското, Креслювци, Кръстец, Малчовци, Мръзеци, Неновци, Планинци, Радоевци, Руевци, Ралевци, Свирци, Сливово, Фъртуни; с. Белица и селата Армянковци, Глутниците, Димиевци, Драндарите, Дъскарите, Иван Димов, Маневци, Раевци, Райнушковци, община Трявна, област Габрово (без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Габрово). Изпълнител е СД „Геоид – 93 – Колев и сие“

– с. Бъркач, с. Градина, с. Крушовица, с. Петърница, с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен. Изпълнител е ЕТ „Румен Георгиев – Глобал Гео“

– гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана; с. Боровци, с. Замфирово, община Берковица, област Монтана. Изпълнител е „Геохайд“ ООД

– с. Страхилово, с. Обединение (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на СГКК – Велико Търново), община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Изпълнител е „Строител“ ООД

– с. Български извор (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра), с. Бабинци,

с. Галата, с. Глогово, с. Гложене (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по кадастъра – Ловеч), с. Голям извор (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Ловеч), с. Градежница, с. Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч. Изпълнител е „Геоинженеринг“ ООД

– гр. Неделино и с. Крайна, община Неделино, област Смолян; с. Грохотно, община Девин, област Смолян; с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян. Изпълнител е „Рила Инфотех“ ЕООД

– с. Научене, община Нова Загора, и с. Тича, община Котел, област Сливен. Изпълнител е „Рила Инфотех“ ЕООД

– с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Марица, с. Широки дол, община Самоков, област София. Изпълнител е „ГБС – Имоти“ АД

– гр. Грамада, община Грамада, област Видин; с. Чупрене, община Чупрене, област Видин. Изпълнител е „Геопрециз – Инженеринг“ ООД

– с. Константиново, община Варна, област Варна. Изпълнител е „Геопрециз – Инженеринг“ ООД

– с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра; с. Ситово, община Ситово, област Силистра. Изпълнител е „Геопрециз – Инженеринг“ – ООД

– с. Дъбен, с. Дерманци, с. Тодоричене, с. Торос, с. Пещерна, с. Румянцево (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-11-22 от 9.06.2005 г. на началника на Службата по кадастъра – Ловеч), община Луковит, област Ловеч. Изпълнител е „Инвестиционно проектиране“ – ЕООД

– гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч. Изпълнители са ЕТ „Геоинженеринг – Николай Киров“, „Геобиб“ – ООД, „Пазарджишки териториален кадастър“ – ЕООД

– гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-76 от 17.09.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Изпълнител е „Гео 2000“ – ООД.

Графиците за извършване на дейностите ще се обявят в съответните СГКК, общини, и кметства.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us