Геодезия

Отлагат Националното съвещание за референтните системи

Председателят на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев съобщи, че провеждането на Национално съвещание на тема „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“ се отлага. Той поясни, че към момента няма постъпили заявки за доклади, изказвания и становища от поканените институции и специалисти. Единствено инициаторите на съвещанието, представили вижданията си по време на Първия геодезически събор, са заявили доклад.

Отлагането на събитието ще даде повече време за подготовка на отговорните и компетентни държавни, научни и университетски институции и специалисти.

На 09.06.2016 г. от 10 ч. в Дома на науката и техниката на ул.“Г.С. Раковски“ № 108, зала 2 ще се проведе работна среща на инициаторите на съвещанието, на която ще се обсъдят варианти за успешното провеждане на събитието. На срещата се очаква да присъстват представители на заинтересованите институции и колеги.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us