Геодезия

Отстраняване на ЯФГ, приети КККР, заповеди за одобряване на КККР

В ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-20 от 15.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.09.2019 г., вкл.).

Същевременно в ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-460 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Горталово, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-461 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Липница, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-462 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Зелендол, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-463 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-464 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-465 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Церово, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-466 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-467 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Брежани, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-468 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Крупник, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-469 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Мечкул, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-470 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Полето, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-471 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-472 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-473 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 68134.1376.1083.1, район „Надежда“, Столична община, област София (столица).

Заповед № РД-18-474 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Влахи, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-475 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-476 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-477 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Железница, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-478 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището с. Зидарово, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-479 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-480 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището с. Вършило, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-481 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-482 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ощава, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-483 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Сливница, община Кресна, област Благоевград;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ бр. 62 от 06.08.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Брестовица, с. Скобелево, с. Устина, с. Чурен, община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 05.09.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us