Геодезия

Парламентът прие на първо четене промените в ЗКИР

На днешното си заседание Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. Предложенията, внесени на 1 март от Министерския съвет бяха гласувани единодушно с 82 гласа „за“. Законопроектът бе обсъден от водещата парламентарна комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на заседание, което се проведе в петък (15 март 2018 г.). Стенограмата от заседанието е достъпна на следния адрес: https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2580/steno/ID/5489.

Една от основните промени в закона предвижда възможността правоспособните лица по кадастъра да могат да издават скици, като за това няма да получават допълнително възнаграждение. Те ще имат право на достъп до информационната система на кадастъра, какъвто имат общинските служби по земеделие и общините. Геодезистите ще могат да получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, както и удостоверения за наличие или липса на данни, но няма да могат да правят изменения на данните в тези документи и в кадастралната карта и в кадастралните регистри. Документите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и след като те ги удостоверят, ще ги предоставят на потребителите на хартиен носител. Тези документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Срокът за предложения преди второ гласуване е 28.03.2019 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us